VOORZITTER: AFSCHEID PAUL ROLINK EN VOORSTELLEN FRANS FOLKVORD

Van onze scheidende voorzitter Paul Rolink
Beste leden van TPCVenlo,
Het zal zo’n 9 jaar geleden zijn dat de toenmalige voorzitter, Coen van der Maarel, mij vroeg voor een kop koffie bij hem thuis, boven op de berg. Ik besefte op dat moment niet dat dit het begin zou worden van een 8 jaar durend voorzitterschap van een van de leukste en mooiste tennisparken van Nederland. We stonden aan de vooravond van een 75-jarig jubileum en tennis in Nederland en Limburg zat in een dip. We stonden voor heel wat uitdagingen, maar met een fantastisch team trouwe vrijwilligers werd dit avontuur aangegaan. Hans Boom nam tegelijkertijd het penningmeesterschap over van Ralf Peeters.
Wat is er in deze acht jaar op ons pad gekomen?
We begonnen met een jubileum, met de Rabobank werd een langdurig hoofdsponsorcontract getekend, er kwam een geweldig reünietoernooi, we hebben een heel seizoen zelf het paviljoen gedraaid, Sofie Steegh werd de nieuwe uitbaatster, speeltoestellen voor de jeugd werden geplaats en Kids competitie werd geïntroduceerd. De tennismuren en het miniveld werden voorzien van een tennisschildering. Alle systemen werden gedigitaliseerd (inhangen, betalingen, administratie, website, App etc). Toptennis met het Valuas College werd opgezet. We mochten jaarlijks het ITF toernooi organiseren met deelnemers uit heel Europa. Opvallend detail is dat een steeds grotere groep mensen competitie ging spelen, vooral op de vrijdagavond. En toen braken de vervelende coronajaren aan die we nu hopelijk voorgoed achter ons hebben gelaten. Gelukkig konden we doortennissen, hoewel in beperkte mate. Opvallend genoeg vonden in de coronajaren weer meer mensen de weg naar ons park. Met de opkomst van padel werd er via een unieke Teams Ledenvergadering goedkeuring verleend voor de aanleg van 2 padelbanen. Dit jaar is alle verlichting vervangen door LED verlichting. Hiermee levert ook TPCVenlo haar bijdrage aan de verduurzaming. We werden een rookvrije vereniging en kregen een ‘Gezonde Kantine’. Padel is inmiddels zo populair geworden dat we dit jaar uitbreiden met nog eens 2 padelbanen. Mede dankzij de opkomst van padel is het ledenaantal weer omhoog geschoten.
Natuurlijk vonden er mutaties in het bestuur en de commissies plaats de afgelopen jaren. Altijd vonden we nieuwe gemotiveerde vrijwilligers. Samen met jullie heb ik met heel veel plezier al deze jaren het voorzitterschap vervult. De club waar ik van kinds af aan altijd met veel plezier mijn tijd doorbracht. Juist door dit jarenlange lidmaatschap vond ik het belangrijk dat de club gezond was, groeide en dat mensen hier plezier kunnen hebben.
Kortom, het gaat goed met TPCVenlo. We zijn een gezonde, bloeiende vereniging. Graag wil ik alle leden bedanken voor jullie onvoorwaardelijke steun. Tevens dank aan alle vrijwilligers, zowel binnen als buiten de club, sponsoren en de KNLTB, die ons altijd voortreffelijk ondersteund heeft. Tot slot dank ik onze penningmeester en onlangs benoemd erelid Hans Boom, die er altijd was. En last but not least, mijn vrouw Regine en kinderen Jules en Max, dank!
Graag wil ik mijn opvolger Frans Folkvord, en zijn team bestaande uit René Verheijen, Hans Boom, Valerie Nijssen en Ken in ’t Zandt heel veel succes wensen. Ik ben ervan overtuigd dat TPCVenlo vol vertrouwen een prachtige toekomst tegemoet kan zien.

Paul Rolink

Van onze nieuwe voorzitter Frans Folkvord
Sinds kort ben ik benoemd tot voorzitter van TPCVenlo. Als kind van de club is dit voorzitterschap een ontzettend grote eer voor mij, waarin ik de komende jaren samen met mijn bestuursleden zo goed mogelijk alle progressie in de vereniging zal proberen te borgen en te onderzoeken waar we verder kunnen groeien, waaronder de aanleg van de 3e en 4e padelbaan.
Het leek me een uitgelezen kans om me via deze nieuwsbrief even voor te stellen voor de mensen die me nog niet kennen.
Mijn naam is Frans Folkvord (36 jaar) en ik ben al sinds mijn 6e lid van de vereniging en tennis nu dus al ruim dertig jaar. Ik ben al meer dan 10 jaar lid van de Technische Commissie en sinds een aantal jaren ook werkzaam binnen de Jeugdcommissie en Padelcommissie. Ik heb vrijwel alle niveaus in het tennis doorlopen en heb in mijn jeugd ontzettend veel tijd doorgebracht op de tennisclub, waardoor het grootste gedeelte van de leden mij hopelijk al kent. Daarnaast heb ik ongeveer 15 jaar tennisles gegeven op verschillende verenigingen. Ik heb 2 dochters van 7 en 9 jaar en ben momenteel werkzaam als professor aan de Universiteit van Tilburg en heb samen met een partner een onderzoeksbureau in Barcelona.
Laten we er samen iets moois van maken de komende vier jaren. Mochten er mensen zijn die ons daarbij willen komen helpen, geef je dan alsjeblieft op door mij of iemand anders in het bestuur te mailen, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Alle beetjes helpen daarbij.

Frans Folkvord

 

TPCVENLO BELEIDSPLAN 2023-2027

In 2021 zijn wij samen met het Huis voor de Sport gestart met het opstellen van een beleidsplan 2023-2027. Corona heeft voor veel vertraging gezorgd doordat onderling overleg niet mogelijk was. Na een enquête onder alle leden en 3 spui-sessies met ouders, leden en bestuursleden is het gelukt het beleidsplan op de Algemene Leden Vergadering te presenteren. Naast de missie en visie zijn er 4 voor thema’s doelstellingen en ambities geformuleerd: aanbod, beleid en organisatie, vrijwilligers/ leden en financiën. Het volledige beleidsplan staat op de site van TPCVenlo zie link:  TPCVenlo Beleidsplan 2023-2027

Het bestuur bedankt alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen en hoopt dat wij de komende jaren flinke stappen kunnen zetten.

BESTUURSMEDEDELINGEN t/m april 2023

Het bestuur is in januari en februari druk bezig geweest het beleidsplan voor de Algemene Leden Vergadering klaar te maken en verder ook de ALV voor te bereiden.
In de ALV zijn er naast de gebruikelijke financiële en andere verslagen van bestuursleden de volgende besluiten genomen:

 • Toestemming van de ALV voor bouwen van padelbanen 3 en 4.
 • Goedgekeurd het beleidsplan 2023-2027.
 • Wijziging statuten en huishoudelijk reglement: wettelijke en noodzakelijke wijzigen en tevens modernisering.
 • Paul Rolink is na de statutaire maximale periode van 8 jaar afgetreden als voorzitter en Frans Folkvord volgt hem op.
 • Hans Boom is na de maximale statutaire periode van 8 jaar afgetreden maar omdat er momenteel nog geen opvolger is, is de ALV er mee akkoord gegaan dat hij, tot er een opvolger is gevonden, penningmeester blijft.
 • In de bestuursvergaderingen van maand en april is er veel aandacht geweest voor het uitvoeren van het beleidsplan, padel, de trainingen, tossen en vacatures( zie ook verder in deze nieuwsbrief). 

De  TPCVenlo App. Wij merken dat de informatie die wij sturen via de App niet altijd wordt gelezen. Na het versturen van nieuws zien wij dat slechts een klein gedeelte van onze leden een mededeling krijgt dar er een App is binnengekomen. Dan is het risico groot jullie belangrijke informatie missen.  Wij hebben het nu ingesteld dat je als lid de mededeling automatisch krijgt. Als dat dat niet wilt kun je dat zelf uitschakelen.
Hoe uitschakelen? Ga in de App naar Mijn mededelingen.> Klik op het kleine wieltje rechtsboven > je kunt dan zelf beslissen bij welke mededeling je een bericht wilt ontvangen.

Tenslotte: kijk voordat je gaat tennissen of padellen even op de TCVenloApp of de banen bespeelbaar zijn. Bij veel regen duurt het uren voordat de banen weer bespeelbaar zijn. Als er te vroeg op wordt gespeeld, wordt de gravelbaan beschadigd. 

PADEL BIJ TPCVENLO t/m april 2023

Een jaar padel heeft TPCVenlo al veel gebracht. We hebben veel nieuwe leden door padel erbij gekregen. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid te huren via Meet & Play en Social Deal en ook allerlei bedrijven en groepen komen bij ons padellen en/of tennissen. Inmiddels zijn er ook 8 teams die aan de competitie meedoen. Het is ‘s avonds zo druk dat de banen nagenoeg volledig bezet zijn. Het bestuur heeft dan ook aan de Algemene Leden Vergadering gevraagd de padel-arena met 2 banen uit te breiden en daar is mee ingestemd. Dat betekent dat wij een offerte hebben ontvangen en bij de Gemeente Venlo een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Overigens duurt de vergunningsprocedure vanaf 4 april 14 weken. Daarna is de bouwtijd circa 2 maanden. Het bestuur heeft besloten een deel van de financiering deels te regelen via het uitgeven van obligaties. Hier over zal nog een aparte mededeling volgen.

TPCVENLO VACATURES

Onze club is de laatste jaren flink gegroeid en het vorig jaar is er ook een 2e sport, padel bijgekomen. Daarnaast is in de ALV van maart het beleidsplan 2023-2027 goedgekeurd met een aantal stevige doelstellingen en ambities. Logisch is dan ook om deze groei organisatorisch waar te kunnen maken, wij voldoende vrijwilligers nodig hebben. Er is een lijst gemaakt met alle functies en activiteiten, met daarbij ook inzicht in het tijdsbeslag. Vele handen maken licht werk wordt dikwijls gezegd en door de functies en activiteiten zo zichtbaar te maken, is er een grote keuze. Bijv. het mee organiseren van één activiteit per jaar, lid van een commissie tot aan het werk van een bestuurslid.
Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

 • Penningmeester opvolger voor Hans Boom.
 • Bestuurslid technische zaken opvolger voor Frans Folkvord.
 • Leden voor de recreatiecommissie die bereid zijn één of meerdere activiteiten mee te organiseren.
 • Leden voor de jeugdcommissie die enerzijds bereid zijn één of meerder activiteiten mee te organiseren, maar ook mee willen denken en werken om de jeugdafdeling met 50% te laten groeien.
 • Om de baanbezetting overdag te verhogen zijn er vrijwilligers nodig voor het bedenken en begeleiden van nieuwe activiteiten voor de jeugd, ouderen, studenten, parttimers, en mensen in ploegendienst.

Mocht je willen aanmelden of informatie willen hebben voor een van de vacatures, mail dan naar info@tpcvenlo.nl Wij zorgen er dan voor dat je een uitnodiging krijgt voor een gesprek.
Tenslotte: de KNLTB heeft onderkend dat het werven van vrijwilligers noodzakelijk is en daar een draaiboek voor gemaakt, zie voor info Vrijwilligers

Weet: Bij Tennis én Padel Club Venlo wordt je beschouwd als vrijwilliger als je meedoet aan het meedenken en organiseren, en het maakt niet uit hoeveel je doet!

TECHNISCHE ZAKEN t/m april 2023

 
Momenteel lopen de voorjaarscompetities, waaronder de eerste padelcompetitie, voortvarend en kunnen we weer volop genieten van het voorjaarseizoen. Binnenkort starten de inschrijvingen alweer voor de najaarscompetitie, dus mocht jouw team daar interesse in hebben sluit dat kort met de captain zodat die het team tijdig kan inschrijven.

JEUGDZAKEN t/m april 2023

Binnen de jeugdcommissie worden er meerdere activiteiten georganiseerd om de jeugd te betrekken bij de vereniging en meer jeugdleden te werven, wat een belangrijk doel is van de vereniging. Op 10 juni gaan we bijvoorbeeld met touringcar naar het tennistoernooi in Rosmalen waarbij we hopen de jeugd kennis te kunnen laten maken met het professionele tennis. Daarnaast worden er meerdere activiteiten georganiseerd waarbij we graag zoveel mogelijk jeugd willen betrekken (zie ook activiteitenkalender op de website van de vereniging). 

RECREATIEZAKEN t/m april 2023

Beste sportievelingen, 

We zijn het seizoen van 2023 met niet al te best weer begonnen, waardoor de opening van het seizoen niet heeft kunnen plaatsvinden. Wel hebben alle spelende competitieteams, zowel tennis als padel, hun start kunnen maken en is de competitie inmiddels in volle gang. Dit zorgt weer voor een hoop gezelligheid op de club!

Door privéomstandigheden is onze agenda van dit jaar deels aangepast. Het eerstvolgende evenement dat op de planning staat is georganiseerd door Soof. Op zaterdag 27 mei is het Pinkstertoernooi. Informatie hierover is inmiddels verstuur. Daarna sluiten we op zaterdag 3 juni de competitie af met een barbecue en feestavond, wees welkom!

Nieuw lid binnen de recreatiecommissie is Luuk Trienekens, welkom! De commissie is daarnaast nog op zoek naar andere nieuwe vrijwilligers. Heb je interesse? Neem dan contact op met Valerie Nijssen via recreatie@tpcvenlo.nl

Tot snel op de club!

PARKZAKEN t/m april 2023

 • Het afgelopen jaar hebben wij deels met een tijdelijk kracht gewerkt en daarna heeft de klusgroep het banen onderhoud voor zijn rekening genomen. Wij zijn blij dat we vanaf 1 februari Martien Xhofleer als Groundsman hebben kunnen aanstellen. Onze externe banen opmaker,  die al 40 jaar in het gravel vak zit, hebben wij gevraagd Martien de kneepjes van het gravel-vak te leren. Naast het baanonderhoud blijft voor hem, samen met de klusgroep ook nog tijd over om het park te onderhouden.
 • Pas eind maart konden we de banen extern laten opmaken. De vorst en veel regen in januari en februari heeft veel tijd gekost om de banen enigszins bespeelbaar te krijgen en houden. Inmiddels liggen het park, de tennisbanen en nu ook de padelbanen er weer prima bij.
 • Ook TPCVenlo wil op het energieverbruik besparen. Inmiddels zijn de traditionele tennisbaan lampen vervangen door LED verlichting. Daarnaast is ook de aansturing van de verlichting gemoderniseerd en kan de verlichting gepland worden via tablet en smartphone. Binnen kort wordt dit gekoppeld met het elektronisch reserveringssysteem en gaan de lampen ‘s avonds automatisch aan en uit als de banen gereserveerd zijn.
 • De machineberging is flink opgeruimd en er moest een container aan te pas komen om alles weg te krijgen. Al het gereedschap is nu netjes opgehangen.
 • Voor het onderhoud van de padelbanen is een elektrische veegmachine gekocht en voor het vastleggen van de lijnen op de tennisbanen een trilplaat.
 • In Beej Soof Baove zijn met hulp van de klusgroep alle houten kastjes en werkbladen vervangen door roestvrijstaal. Om energie te besparen zijn alle oude koelingen en diepvrieskisten/kasten vervangen door een nieuwe koelkast en vrieskast. Ook de afzuigkap is vernieuwd. Een flinke update van de keuken.
 • Het KNLTB tennispasje is door de bond vervangen door een digitale pas op de TPCVenloApp. Dat betekent dat wij het deur openingssysteem naar de kleedlokalen/ toiletten moeten vervangen door een pincodeapparaat om de deur te openen. Bij iedere digitale pas hoort ook een pincode. Er is inmiddels opdracht gegeven om dit aan te passen.
 • Zowel bij de dames- als de herendouches zijn, na opmerkingen in de ALV, de douchekoppen vervangen. 

WIST U DAT... t/m april 2023

 • Op 6 maart 2023 is ons erelid lid Bep Ebus-Verhaegh overleden. Bep heeft jarenlang allerlei vrijwilligerswerkzaamheden verricht en veel voor onze club betekent. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterke toe.
 • Bij competitiewedstrijden wordt altijd met nieuwe ballen gespeeld. Deze worden daarna voor het recreatieve tennissen gebruikt. Als ze versleten zijn worden ze opgestuurd naar ‘oude tennisballen’ om gerecycled te worden. Een school voor speciaal onderwijs helpt daarbij en een gedeelte van de opbrengst gaat naar de gehandicaptensport. Zie oude tennisballen.
 • Onze nieuwe groundsman maakt iedere werkdag een inspectieronde door het tennispark en iedere morgen vindt hij in het park ballen (tot wel 10 stuks ). Zonde, want soms zijn ze, doordat ze nat zijn geworden, niet meer bruikbaar. Een flinke schadepost ieder jaar. Een goede gewoonte is, als je een bal over het hek of haag slaat, je de bal direct ophaalt. Anders wordt het vergeten.

SPONSOR VAN DE MAAND april 2023

Sinds kort is Racket Atelier uit Roermond voor 3 jaren als sponsor aan onze vereniging verbonden.

Het afgelopen jaar was Joep tijdens de opening van de padelbanen en toernooien op ons park aanwezig om rackets te bespannen eEn om tennis en padel rackets te verkopen. Hij heeft voor 2023 ook de tennis -en padel ballen geleverd. Wij zijn ook nog met hem in gesprek over tenniskleding voor TPCVenlo.       

Alles voor een goede service.

TPC Venlo en het Racket Atelier gaan de komende 3 jaar intensief met elkaar samenwerken om het tennisplezier van alle leden te vergroten en de vereniging verder te laten groeien.

Ik ben Joep van de Voort en eigenaar van het Racket Atelier. Als gecertificeerd racketspecialist wil ik iedereen met geschikt materiaal laten spelen om het tennisplezier te vergroten. “Alles voor een goede service”Jullie zullen mij regelmatig op het tennispark zien, bijvoorbeeld tijdens het Festina Lente Toernooi. Dan verzorg ik de bespanservice gedurende de hele toernooiweek.

Bespanbox
Om jullie gedurende het jaar van een goede service te voorzien, staat er sinds kort een bespanbox in de kantine. Je kunt je racket hierin achter laten als je racket opnieuw bespannen moet worden. Regel het meteen met je smartphone en zet je racket(s) klaar in onze speciale box.

Hoe werkt het?
Op steeds meer plaatsen staan onze speciale bespanboxen. Hierop vind je een QR code.
Of ga naar https://racketatelier.nl/online-bespanservice/
Je kunt deze code scannen om je wensen in te voeren. Als je niet precies weet welke bespanning je nodig hebt is dat geen probleem.
Beschrijf dan kort hoe vaak je speelt en wat je niveau ongeveer is. Wij zorgen ervoor dat jij met de meeste geschikte bespanning speelt.
Wij krijgen na je aanmelding een berichtje en halen de rackets bij op de opgegeven locatie. Als het racket klaar is, brengen we ze daar ook weer terug.
Je kunt je racket gewoon uit de box halen als je weer gaat spelen.

Tikkie
Nadat we je racket(s) hebben opgehaald ontvang je van ons een betaalverzoek, deze kun je per bank voldoen.

Hoe lang duurt het?
Er is een vaste dag waarop we de box op jouw club ophalen. Klik hiervoor op het veld van jouw vereniging of locatie.
Heb je je racket met spoed weer nodig? Laat het dan even weten via de whatsApp functie op onze website.

Tot snel op de baan of in het Racket Atelier.

Joep van de Voort
0475-600266

www.racketatelier.nl
https://www.facebook.com/Racketatelier