BESTUUR

Beste leden van TPC Venlo,

Bedrijvigheid op het park, ‘remmiedemmie’, daar gaat het om. Dit is ook wat de KNLTB nastreeft, meer naar de club gaan en meedoen met zoveel mogelijk activiteiten, ‘betrokkenheid’. De KNLTB doet er alles aan meer mensen aan het tennissen te krijgen en meer te gaan spelen. Er komen meer competitievormen: competities voor 8 en 9 spelers, een aparte midweekse competitie die nog doorloopt tot na de competitie met aparte regels om wedstrijden korter te laten duren. Tenniskids voor de allerkleinsten kreeg vorm in Tenniskids Blauw. Wij, als bestuur van TC Venlo ondersteunen deze ontwikkelingen en activiteiten die ontplooid worden door de KNLTB. Jeugdleden die zich aanmelden bij onze club moeten verplicht competitie gaan spelen. Zo werkt het bij de meeste sportverenigingen. Feit blijft dat veel tennisverenigingen het moeilijk hebben. Wij doen er alles aan om het tij de keren. We hebben contact met gemeente en andere verenigingen, kijken hoe zij het doen, we proberen iets van hen te leren. We willen de tools die de KNLTB aanreikt inzetten, hebben meer contact met lagere en middelbare scholen. We vragen meer aandacht van de pers. Kortom, we doen alles aan de groei van het aantal leden. We willen Venlo aan het tennissen krijgen!

TPC Venlo gebruikt alle moderne media; de TPC Venlo Site (www.tpcvenlo.nl), de TC Venlo App, Facebook, Twitter en in ons Paviljoen Beej Soof Baove Clubcasting op een scherm. De nieuwe site en app zijn een belangrijke rol gaan spelen in de communicatie naar onze leden en relaties. We hopen dat u er veel plezier aan gaat beleven en dat u deze veelvuldig zult gebruiken.

Voor het spik en span in orde maken van ons park, de organisatie en realisatie van toernooien, sponsoring, OUT, social media etc., doen wij een beroep op een groot aantal vrijwilligers. Graag wil ik alle vrijwilligers, die zich zo enorm inzetten voor de club, bedanken. Zonder hen kan onze club niet bestaan. En vrijwilligers kun je nooit genoeg hebben, we hebben er te weinig en we hebben ze heel hard nodig om alle commissies goed bemand te houden en alles gedaan te krijgen. Daarom ook deze oproep, wilt u iets voor onze club doen, laat het dan a.u.b. weten, meld u aan bij een van de bestuursleden of commissies. Contactgegevens vindt u op de site of in de OUT Nieuwsbrief.

Tot slot hoop ik u veel op ons prachtige park te zien!

Namens het bestuur van TPC Venlo

 

OUT jaarmagazine 2020 Overzicht