LIDMAATSCHAPPEN

 

LET OP: ER IS MOMENTEEL EEN WACHTLIJST VOOR NIEUWE VOLWASSEN (17+) LEDEN DIE PADEL WILLEN SPELEN. MENSEN DIE TENNIS WILLEN KOMEN SPELEN ZIJN VAN HARTE WELKOM.

Informatie

 • TPC Venlo is een jaarrond vereniging. Leden van van onze club (m.u.v. de zomerleden, rustende leden en kennismakingsleden) kunnen, mits de weersomstandigheden dit toelaten, het hele jaar door gebruik maken van onze 11 tennisbanen en 4 padelbanen. Competities en toernooien hebben voorrang.
 • De maanden januari, februari en maart zijn gratis. De contributie wordt berekend vanaf 1 april van het lopende verenigingsjaar.
 • De contributie wordt in 1 termijn (op verzoek in 2 termijnen) geïnd.
 • In de 2e week van januari worden de contributiefacturen verstuurd en geïncasseerd. Een evt. 2e termijn wordt een maand later geïncasseerd.
 • Automatische incasso is verplicht.
 • Zonder tijdig tegenbericht (vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar) worden onderstaande lidmaatschappen (m.u.v. kennismakingslidmaatschappen tennis) jaarlijks automatisch verlengd.
 • De kennismakingslidmaatschap tennis worden zonder tijdig tegenbericht (vóór einddatum lidmaatschap) automatisch omgezet in een jaarrond lidmaatschap.
 • Ballen worden gratis door TPC Venlo ter beschikking gesteld.
 • Het spelen van competities is gratis. De catering tijdens de competities is voor eigen rekening.

Gratis jeugd kennismakingslidmaatschap tennis
Contributie gratis      -      Lesgeld gratis      -      Leeftijd t/m 17 jaar

 • Tot het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen (4x). Deze zijn verplicht.
 • Proeflidmaatschap van 1 maand en onbeperkt gebruik van de banen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB-activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de jeugdcommissie van TPC Venlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).

Voordelig senioren kennismakingslidmaatschap tennis
Contributie gratis      -      Lesgeld € 50,00      -      Leeftijd vanaf 18 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen (6x). Deze zijn verplicht.
 • Proeflidmaatschap van 2 maanden en onbeperkt gebruik van de tennisbanen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB-activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TPC Venlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).

Senioren jaarrond lidmaatschap
Contributie € 195,00      -      Leeftijd vanaf 25 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 25 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

66+ jaarrond regeling
Contributie € 110,00      -      Leeftijd vanaf 66 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 66 wordt.
 • Voor leden die enkel op één vaste dag per week willen spelen.
 • Bij de aanmelding moet aangegeven worden op welke dag gespeeld wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPC Venlo-activiteiten en op de aangegeven dag onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Studenten jaarrond lidmaatschap
Contributie € 135,00      -      Leeftijd 18 t/m 24 jaar

 • Tot het jaar dat men 25 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Middelbaar jeugd jaarrond lidmaatschap
Contributie € 100,00      -      Leeftijd 13 t/m 17 jaar

 • Tot het jaar dat men 18 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Basis jeugd jaarrond lidmaatschap
Contributie € 60,00      -      Leeftijd t/m 12 jaar

 • Tot het jaar dat men 13 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Zomerlidmaatschap
Contributie € 90,00      -      Leeftijd vanaf 18 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Geldig van 1 juni tot 1 september.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB-activiteiten).
 • Je kunt in deze periode onbeperkt gebruik maken van de banen en deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TPC Venlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Competitielidmaatschap
Contributie in overleg

 • Voor KNLTB leden die in het voorjaar en/of najaar competitie komen spelen bij TPC Venlo.
 • Neem hiervoor contact op met REGINE STEEGH-DIELEN.

Rustend lidmaatschap
Contributie € 32,50

 • Voor niet-spelende/ondersteunende leden die TPC Venlo een warm hart toedragen.
 • Men ontvangt alle informatie van TPC Venlo en wordt uitgenodigd voor, en betrokken bij alle TPC Venlo-activiteiten (uitgezonderd het actief tennissen/padellen).
 • Zodra het actieve tennissen/padellen weer wordt opgepakt zal de contributie naar rato worden berekend minus € 30,00 (de kosten van het voor dat jaar al betaalde rustend lidmaatschap).
 • Voorbeelden van uiteenlopende redenen waarom men besluit lid te blijven.
  Het actieve spelen komt er gewoon niet van.
  De leeftijd gaat een rol spelen.
  Een slepende blessure die langere tijd gaat duren.
  Je besluit om een periode niet actief te zijn bij TPC Venlo maar tegelijkertijd sluit je terugkeer niet uit.
  Voor het overstappen naar het rustend lidmaatschap kan men contact opnemen met REGINE STEEGH-DIELEN.

Introducés
Volwassenen kosten € 5,00 p.p. per uur
Jeugd/studenten tot 25 jaar kosten  € 2,50 p.p. per uur

 • Introduceren is uitsluitend toegestaan tijdens daluren (ma t/m vr tot 17:00 uur / weekend vanaf 14:00 uur).
 • Een lid kan introduceren via de Clubapp. 

Huur
Tennisbanen    -    Padelbanen    -    Materialen

 • Reserveren van een of meerdere banen en materialen kan via KNLTB Meet & Play KNLTB MEET&PLAY.
 • Reserveren voor groepen van een of meerdere banen en materialen kan via KEN IN 'T ZAND.
 • Voor bedrijven en festiviteiten zijn speciale afspraken mogelijk. Neem hiervoor contact op met KEN IN 'T ZAND.
 • Padel- en tennisrackets € 2,50 per uur per racket te betalen via QR-code op bord naast de baan.

Opzeggen lidmaatschap

 • Alle bovengenoemde lidmaatschappen worden jaarlijks automatisch verlengd indien er niet opgezegd is.
 • Opzeggen dien je te doen vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.
 • Opzeggen dient schriftelijk/per mail te geschieden bij REGINE STEEGH-DIELEN.
 • Let op: opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van TPCVenlo.
 • Niet tijdig opzeggen betekent extra kosten die we in rekening zullen brengen.

Restitutie contributie

 • Restitutie van de contributie kan worden aangevraagd onder aftrek van € 25,00 (kosten KNLTB) en de contributie van de maanden die al voorbij zijn op het moment van de aanvraag/melding.
 • Bij verhuizing naar een andere stad, zwangerschap, langdurige blessures etc., ontstaan en gemeld vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar.
 • Indien het lidmaatschap (op basis van bovenstaand punt) wordt omgezet in een rustend lidmaatschap, kan dit op elk moment weer omgezet worden in een spelend lidmaatschap. De kosten van het rustend lidmaatschap worden dan verrekend.
 • Verzoek om restitutie dient altijd schriftelijk/per mail te worden aangevraagd bij REGINE STEEGH-DIELEN met een duidelijke opgave van de reden. 

Lid worden gedurende het seizoen

 • Leden die in de loop van het jaar instromen, betalen vanaf de 1e van de lopende maan contributie naar rato. 

In alle niet bovenstaand benoemde situaties beslist het bestuur.

Lidmaatschappen & contributies Overzicht