LIDMAATSCHAPPEN

Informatie

 • TPCVenlo is een jaarrond vereniging. Leden van TPCVenlo (m.u.v. de Zomer Challenge-leden, rustende leden en kennismakingsleden) kunnen, mits de weersomstandigheden dit toelaten, het hele jaar door gebruik maken van de 11 tennisbanen en 2 padelbanen van TPCVenlo.
 • Zonder tijdig tegenbericht (vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar) worden onderstaande lidmaatschappen (m.u.v. het kennismakingslidmaatschap) jaarlijks automatisch verlengd.
 • Het kennismakingslidmaatschap tennis en try-out lidmaatschap padel wordt zonder tijdig tegenbericht (vóór einddatum lidmaatschap) automatisch omgezet in een jaarrond lidmaatschap.
 • Ballen worden gratis door TPCVenlo ter beschikking gesteld.
 • Het spelen van competities is gratis. De catering tijdens de competities is voor eigen rekening.
 • Automatische incasso is verplicht. Door het automatisch incasseren krijgen leden € 5,00 korting op de contributie.
 • Het introduceren van niet-leden wordt automatisch geïncasseerd bij de hoofd inhanger.
 • De contributie wordt in 1 termijn (op verzoek in 2 termijnen) geïnd.
 • Korting voor gezinnen met 5 of meer leden.
  Vanaf het vijfde lid slechts een halve contributie.
  Korting geldt voor de ‘goedkoopste’ leden).
  Rustende en zomerleden tellen niet mee.


Gratis kennismakingslidmaatschap tennis voor jeugd
Contributie gratis      -      Lesgeld gratis      -      Leeftijd t/m 17 jaar

 • Tot het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen (4 x). Deze zijn verplicht.
 • Proeflidmaatschap van 1 maand en onbeperkt gebruik van de banen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB-activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de jeugdcommissie van TPCVenlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).


Voordelig kennismakingslidmaatschap tennis voor senioren/studenten
Contributie gratis      -      Lesgeld € 50,00      -      Leeftijd vanaf 18 jaar

 • Dit lidmaatschap is bedoeld voor nieuwe leden die kennis willen maken met TPCVenlo en de intentie hebben actief lid te worden indien het tennissen goed bevalt. 
 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen (6 x) op woensdag- of donderdagavond. Deze zijn verplicht.
 • Proeflidmaatschap van 2 maanden en onbeperkt gebruik van de tennis- en padelbanen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB-activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan de recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TPCVenlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).


Voordelig try-out lidmaatschap padel voor senioren/studenten
Contributie gratis      -      Lesgeld € 30,00      -      Leeftijd vanaf 18 jaar

 • Dit lidmaatschap is bedoeld voor nieuwe leden die kennis willen maken met TPCVenlo en de intentie hebben actief lid te worden indien het padellen goed bevalt. 
 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen met 4 personen (3 x). Deze zijn verplicht.
 • Proeflidmaatschap van 1 maand en onbeperkt gebruik van de banen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB-activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes activiteiten die door de recreatiecommissie van TPCVenlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit try-out lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).


Senioren jaarrond lidmaatschap tennis/padel
Contributie € 190,00      -      Leeftijd vanaf 25 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 25 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.


66+ jaarrond regeling tennis/padel
Contributie € 105,00      -      Leeftijd vanaf 66 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 66 wordt.
 • Voor leden die enkel op één vaste dag per week willen spelen.
 • Bij de aanmelding moet aangegeven worden op welke dag gespeeld wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en op de aangegeven dag onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.


Studenten jaarrond lidmaatschap tennis/padel
Contributie € 130,00      -      Leeftijd 18 t/m 24 jaar

 • Tot het jaar dat men 25 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.


Middelbaar jeugd jaarrond lidmaatschap tennis/padel
Contributie € 100,00      -      Leeftijd 13 t/m 17 jaar

 • Tot het jaar dat men 18 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.


Basis jeugd jaarrond lidmaatschap tennis/padel
Contributie € 60,00      -      Leeftijd vanaf 12 jaar

 • Tot het jaar dat men 13 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen.
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.


Zomerlidmaatschap tennis/padel
Contributie € 85,00      -      Leeftijd vanaf 18 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Geldig van 1 juni tot 1 september.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB-activiteiten).
 • Je kunt in deze periode onbeperkt gebruik maken van de banen en deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TPCVenlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.


Competitielidmaatschap tennis/padel
Contributie in overleg

 • Voor KNLTB leden die in het voorjaar en/of najaar competitie komen spelen bij TPCVenlo.
 • Neem hiervoor contact op met de LEDENADMINISTRATIE.


Rustend lidmaatschap
Contributie € 30,00

 • Voor niet-spelende/ondersteunende leden die TPCVenlo een warm hart toedragen.
 • Men ontvangt alle informatie van TPCVenlo en wordt uitgenodigd voor, en betrokken bij alle TPCVenlo-activiteiten (uitgezonderd het actief tennissen/padellen).
 • Zodra het actieve tennissen/padellen weer wordt opgepakt zal de contributie naar rato worden berekend minus € 30,00 (de kosten van het voor dat jaar al betaalde rustend lidmaatschap).
 • Voorbeelden van uiteenlopende redenen waarom men besluit lid te blijven.
  Het actieve spelen komt er gewoon niet van.
  De leeftijd gaat een rol spelen.
  Een slepende blessure die langere tijd gaat duren.
  Je besluit om een periode niet actief te zijn bij TPCVenlo maar tegelijkertijd sluit je terugkeer niet uit.
  Voor het overstappen naar het rustend lidmaatschap kan men contact opnemen met de LEDENADMINISTRATIE.


Introducés
Volwassenen kosten € 5,00 p.p. per uur
Jeugd/studenten tot 25 jaar kosten  € 2,50 p.p. per uur

 • Introduceren is uitsluitend toegestaan tijdens daluren (ma t/m vr tot 17:00 uur / weekend vanaf 14:00 uur).
 • Een lid kan introduceren door via de Clubapp in te hangen en op het plus-tekentje bij het icoontje INTRODUCEE te tikken. 1 maal op + voor 1 introducee, 2 maal op + voor 2 introducees etc.
 • De kosten worden automatisch geïncasseerd bij de hoofd-inhanger.
 • Indien jeugd/student, a.u.b. doorgeven bij de LEDENADMINISTRATIE omdat dit niet met digitaal inhangen kan worden aangegeven.

 
Huur
Tennisbanen    -    Padelbanen    -    Materialen

 • Reserveren van een of meerdere banen en materialen kan via KNLTB Meet & Play KNLTB MEET&PLAY.
 • Reserveren voor groepen van een of meerdere banen en materialen kan via LEDENADMINISTRATIE.
 • Voor bedrijven en festiviteiten zijn speciale afspraken mogelijk.
 • Padel- en tennisrackets € 2,50 per uur per racket te betalen via QR-code op bord naast de baan.


Opzeggen lidmaatschap

 • Alle bovengenoemde lidmaatschappen worden jaarlijks automatisch verlengd indien er niet opgezegd is.
 • Opzeggen dien je te doen vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.
 • Opzeggen dient schriftelijk/per mail te geschieden bij de LEDENADMINISTRATIE.
 • Let op: opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van TPCVenlo.
 • Niet tijdig opzeggen betekent extra kosten die we in rekening zullen brengen.


Restitutie contributie

 • Restitutie van de contributie kan worden aangevraagd onder aftrek van € 25,00 (kosten KNLTB) en de contributie van de maanden die al voorbij zijn op het moment van de aanvraag/melding.
 • Bij verhuizing naar een andere stad, zwangerschap, langdurige blessures etc., ontstaan en gemeld vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar.
 • Indien het lidmaatschap (op basis van bovenstaand punt) wordt omgezet in een rustend lidmaatschap, kan dit op elk moment in het jaar weer omgezet worden in een spelend lidmaatschap. De kosten van het rustend lidmaatschap worden dan verrekend.
 • Verzoek om restitutie dient altijd schriftelijk/per mail te worden aangevraagd bij de LEDENADMINISTRATIE met een duidelijke opgave van de reden. 


Lid worden gedurende het seizoen

 • Leden die in de loop van het jaar instromen, betalen vanaf de 1e van de lopende maand evenredig contributie. 

In alle niet bovenstaand benoemde situaties beslist het bestuur.

Lidmaatschappen & contributies Overzicht