PARKREGLEMENT

 • De groundsman en/of de beheerder bepaalt of de banen bespeelbaar zijn. Tijdens de competitie of toernooien zal de Verenigings Competitieleider (VCL) cq. Verenigings Toernooileider (VTL) besluiten nemen over de banen. Aanwijzingen door deze personen dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Bij regen of te natte banen mag er niet worden gespeeld. 
 • Als u de baan moet verlaten wegens regen, moet er eerst worden geveegd.
 • Indien er sprake is van nachtvorst, bepaalt de groundsman of beheerder wanneer de banen weer geschikt zijn om te bespelen.
 • Op de TPCVenlo Club App wordt meestal aangegeven of de banen wel of niet bespeelbaar zijn.
 • Vóór het verlaten van de baan moet er altijd geveegd worden. Bij het vegen a.u.b. aandacht voor de baseline. Een extra veegbeurt kan geen kwaad!
 • Correcte tenniskleding en -schoeisel zijn vereist op ons tennispark; Er mogen beslist geen schoenen worden gedragen met andere profilering dan geschikt voor gravelbanen (bv. atletiek- jogging- of sportschoenen etc.), dit is funest voor de banen.
 • Zorg bij het betreden van de padelbanen dat de schoenen schoon zijn er er geen modder of gravel aankleeft. Gebruik daarvoor het rooster en de borstels.
 • U neemt maximaal 3 tennisballen mee naar de baan (niet meer).
 • De beheerder van het paviljoen ‘Beej Soof Baove' beslist of de ballen nog van voldoende kwaliteit zijn om mee te spelen, dan wel dat ze vervangen worden.
 • Wees zuinig op de tennisballen, haal ze terug als ze buiten de baan zijn gegaan.
 • Er mag alleen getennist worden als er digitaal ingehangen is. Zie inhangreglement voor verdere informatie.
 • Introductie van niet-leden kan door een (of meerdere) introducés toe te voegen bij het digitaal reserveren. Zie inhangreglement voor verdere informatie.
 • Bij TPCVenlo kunnen ook banen en rackets worden gehuurd. Dit kan uitsluitend tijdens daluren via MEET & PLAYVoor clinics e.d. kun je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadm@tpcvenlo.nl.
 • De verlichting mag aan tot 24.00 uur. Is er bijvoorbeeld om 22.30 uur geen baan meer bezet, dan wordt het licht uitgemaakt en blijft het die avond verder uit.
 • Fietsen worden alleen gestald in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Fietsen die in het looppad staan tussen het paviljoen en de fietsenstalling worden verwijderd. Deze doorgang moet vrij blijven, mede voor eventuele hulpverleners!
 • Parkeer uw auto in de daarvoor bedoelde vakken. Zet de auto zo neer dat er zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de parkeerplaats. Ook hier geldt: blokkeer nooit de ingang tot het park, De ambulance moet vrij baan hebben!
 • TPCVenlo heeft besloten zich in te zetten voor een Rookvrije Generatie. Het rookbeleid is aangepast en op het hele tennispark en terras mag niet meer gerookt worden. TPCVenlo is dus rookvrij!  Informatie: TPCVenlo rookvrij
 • Bij droogte worden de banen ook overdag gesproeid. Dit kan betekenen dat u tijdelijk de baan moet verlaten.
 • De openingstijden: Het paviljoen ‘Beej Soof Baove’ is tijdens het tennisseizoen iedere dag geopend. Het kan echter voorkomen dat tijdens ‘daluren’ Beej Soof Baove wordt gesloten. Telefoon : 077-3517437.
Over TPCVenlo Overzicht