BESTUURSMEDEDELINGEN t/m april 2023

Het bestuur is in januari en februari druk bezig geweest het beleidsplan voor de Algemene Leden Vergadering klaar te maken en verder ook de ALV voor te bereiden.
In de ALV zijn er naast de gebruikelijke financiële en andere verslagen van bestuursleden de volgende besluiten genomen:

  • Toestemming van de ALV voor bouwen van padelbanen 3 en 4.
  • Goedgekeurd het beleidsplan 2023-2027.
  • Wijziging statuten en huishoudelijk reglement: wettelijke en noodzakelijke wijzigen en tevens modernisering.
  • Paul Rolink is na de statutaire maximale periode van 8 jaar afgetreden als voorzitter en Frans Folkvord volgt hem op.
  • Hans Boom is na de maximale statutaire periode van 8 jaar afgetreden maar omdat er momenteel nog geen opvolger is, is de ALV er mee akkoord gegaan dat hij, tot er een opvolger is gevonden, penningmeester blijft.
  • In de bestuursvergaderingen van maand en april is er veel aandacht geweest voor het uitvoeren van het beleidsplan, padel, de trainingen, tossen en vacatures( zie ook verder in deze nieuwsbrief). 

De  TPCVenlo App. Wij merken dat de informatie die wij sturen via de App niet altijd wordt gelezen. Na het versturen van nieuws zien wij dat slechts een klein gedeelte van onze leden een mededeling krijgt dar er een App is binnengekomen. Dan is het risico groot jullie belangrijke informatie missen.  Wij hebben het nu ingesteld dat je als lid de mededeling automatisch krijgt. Als dat dat niet wilt kun je dat zelf uitschakelen.
Hoe uitschakelen? Ga in de App naar Mijn mededelingen.> Klik op het kleine wieltje rechtsboven > je kunt dan zelf beslissen bij welke mededeling je een bericht wilt ontvangen.

Tenslotte: kijk voordat je gaat tennissen of padellen even op de TCVenloApp of de banen bespeelbaar zijn. Bij veel regen duurt het uren voordat de banen weer bespeelbaar zijn. Als er te vroeg op wordt gespeeld, wordt de gravelbaan beschadigd. 

Nieuws Overzicht