BESTUUR

Beste leden van TPC Venlo,

Bedrijvigheid op het park, ‘remmiedemmie’, daar gaat het om. Dit is ook wat de KNLTB nastreeft, meer naar de club gaan en meedoen met zoveel mogelijk activiteiten, ‘betrokkenheid’. De KNLTB doet er alles aan meer mensen aan het tennissen te krijgen en meer te gaan spelen. Er komen meer competitievormen: competities voor 8 en 9 spelers, een aparte midweekse competitie die nog doorloopt tot na de competitie met aparte regels om wedstrijden korter te laten duren. Tenniskids voor de allerkleinsten kreeg vorm in Tenniskids Blauw. Wij, als bestuur van TC Venlo ondersteunen deze ontwikkelingen en activiteiten die ontplooid worden door de KNLTB. Jeugdleden die zich aanmelden bij onze club moeten verplicht competitie gaan spelen. Zo werkt het bij de meeste sportverenigingen. Feit blijft dat veel tennisverenigingen het moeilijk hebben. Wij doen er alles aan om het tij de keren. We hebben contact met gemeente en andere verenigingen, kijken hoe zij het doen, we proberen iets van hen te leren. We willen de tools die de KNLTB aanreikt inzetten, hebben meer contact met lagere en middelbare scholen. We vragen meer aandacht van de pers. Kortom, we doen alles aan de groei van het aantal leden. We willen Venlo aan het tennissen krijgen!

TPC Venlo gebruikt alle moderne media; de TPC Venlo Site (www.tpcvenlo.nl), de TC Venlo App, Facebook, Twitter en in ons Paviljoen Beej Soof Baove Clubcasting op een scherm. De nieuwe site en app zijn een belangrijke rol gaan spelen in de communicatie naar onze leden en relaties. We hopen dat u er veel plezier aan gaat beleven en dat u deze veelvuldig zult gebruiken.

Voor het spik en span in orde maken van ons park, de organisatie en realisatie van toernooien, sponsoring, OUT, social media etc., doen wij een beroep op een groot aantal vrijwilligers. Graag wil ik alle vrijwilligers, die zich zo enorm inzetten voor de club, bedanken. Zonder hen kan onze club niet bestaan. En vrijwilligers kun je nooit genoeg hebben, we hebben er te weinig en we hebben ze heel hard nodig om alle commissies goed bemand te houden en alles gedaan te krijgen. Daarom ook deze oproep, wilt u iets voor onze club doen, laat het dan a.u.b. weten, meld u aan bij een van de bestuursleden of commissies. Contactgegevens vindt u op de site of in de OUT Nieuwsbrief.

Tot slot hoop ik u veel op ons prachtige park te zien!

Namens het bestuur van TPC Venlo

 

PR & PUBLICITEIT

De commissie PR & Publiciteit is verantwoordelijk voor publicitaire uitingen van TPC Venlo en heeft hierin een adviserende en ondersteunende rol voor de overige commissies en het bestuur.

Externe pr & publiciteit
Competitie en competitieresultaten, externe- en interne toernooien, activiteiten en nieuwtjes zullen publicitair extra aandacht krijgen via persberichten die aan de media worden verstrekt.

Mocht het nodig zijn de leden snel over iets van belang te informeren, dan gebeurt dat gericht d.m.v. Twitter, APP, mail, pushbericht etc.

In 2017 is de TPC Venlo APP geïntroduceerd waardoor de club sneller de leden kan informeren. Deze APP dient ook als communicatiemiddel tussen de leden onderling en bijvoorbeeld teams en groepen.

De publiciteit naar de leden en de sponsoren van TPC Venlo is als volgt gepland
Maandelijks worden de leden voorzien van nieuws via de OUT Nieuwsbrief.

Het werkterrein van de commissie pr & publiciteit omvat o.a.

 • Beheer website en ontwikkelen / bewaken huisstijl
 • Gebruik van alle moderne media: APP, Facebook, Twitter, Instagram etc.
 • Genereren free publicity
 • Vergroten bekendheid TPC Venlo
 • Persberichten
 • Interactieve ledenwerving
 • Contacten media en pers
 • OUT Magazine en OUT Nieuwsbrief

VRIJWILLIGERSZAKEN

Gelukkig beschikt te TC Venlo nog altijd over een grote groep vrijwilligers die de club draaiende houden. Meer dan 50 leden zijn in het bestuur en allerlei commissies werkzaam. Soms duurt het wat langer om vacatures op te vullen, maar meestal zijn alle bestuurs- en commissiefuncties opgevuld.

Een vereniging als TC Venlo kan natuurlijk niet functioneren zonder vrijwilligers. Gelukkig hebben wij een lijst van vrijwilligers die ons helpen bij de competitie, de diverse toernooien, allerlei parkzaken, scholentennis, organiseren van activiteiten, begeleiden van teams, opvang en begeleiden nieuwe leden, activiteiten in Beej Soof Baove etc. Dat kunnen werkzaamheden zijn van eenmaal per jaar tot wat uitgebreidere taken of organisatie gedurende het jaar. We willen deze lijst nog wat uitbreiden en belangstellenden kunnen zich hiervoor via info@tpcvenlo.nl opgeven. Graag vermelden: naam, beroep en interesse voor welke werkzaamheden. Ook nieuwe leden zullen we voor vrijwilligers werk polsen.

Sinds 2018 hebben wij een motto TC Venlo vernieuwt. Daarin worden plannen uitgewerkt van de KNLTB (bijv. nieuwe competitievormen) maar ook eigen plannen om leden op een leuke manier samen te laten tennissen. Ook de succesvolle werving van leden met kennismakingspakketten voor de jeugd, senioren en studenten waarmee we in 2017 zijn gestart, zullen worden voorgezet.

Om de banen meer bezet te krijgen hebben wij ook de sponsoren en andere bedrijven benaderd, het sponsor-bedrijventoernooi is altijd succesvol en wij zullen dit in de toekomst gaan uitbreiden, denkend aan een aantal bedrijventoernooien. Venlo is een studentenstad en wij zullen dan ook de studenten, hogescholen en universiteit gaan benaderen. Tevens willen we de tennisactiviteiten niet alleen in het weekend, maar ook op andere dagen en avonden organiseren. Via de OUT Nieuwsbrief, de vernieuwde website en de TC Venlo App zullen wij jullie op de hoogte houden. Uiteraard zijn er voor het organiseren van deze nieuwe activiteiten ook vrijwilligers nodig en wij zijn dan ook blij dat de recreatiecommissie hier volop mee bezig is.

De commissie parkzaken kan nog wel wat specialisten gebruiken (elektra, water, lassen, groenonderhoud). 

Pr & publiciteit is een modern jasje gestoken met de nieuwe website, de TC Venlo App, Clubcasting in Beej Soof Baove en uiteraard de moderne media Facebook, Instagram, Twitter etc. Specialisten op het gebied van deze moderne media kunnen zich melden, waarbij wij ook denken aan jongere leden.

Verder zouden wij de sponsorcommissie willen uitbreiden. Beschikt je over netwerk in Venlo e.o. of weet je mensen die wij daarvoor kunnen benaderen mail voorzitter@tpcvenlo.nl.

Het is traditie dat wij ieder jaar als dank voor alle vrijwilligers een vrijwilligersactiviteit organiseren.

JEUGDZAKEN

Activiteiten jeugd

 • Oliebollentoernooi
 • Jeugdcompetitie
 • Club Challengers Jeugdtoernooi
 • 2-daags jeugdkamp

Ieder jaar kijken we of er ouders zijn die de jeugdcommissie kunnen ondersteunen bij diverse activiteiten voor het komende jaar, dit wil zeggen dat we een vaste jeugdcommissie hebben met als ondersteuning diverse ouders. Mocht je als ouder zeggen; ‘goh ik wil wel meehelpen bij een activiteit’, meld je dan bij de jeugdcommissie.

Daarnaast een oproep aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugd: uw zoon/dochter sport bij onze vereniging en daarom is het voor ons belangrijk te weten hoe u over ons denkt. Kunnen wij zaken nog beter doen of anders aanpakken? Ziet u iets wat niet zo loopt als het zou moeten? Schroom niet om ons dat te vertellen. Door het uiten van deze gedachten kunt u bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze vereniging. Laat het ons daarom altijd weten wanneer u een vraag, tip of een klacht heeft. Onze vereniging is daar alleen maar mee geholpen.

Lees meer

RECREATIEZAKEN

 

Een greep uit de activiteiten die de recreatiecommissie jaarlijks organiseert

 

 • Pubquiz
 • Openingstoernooi senioren
 • Het Vlaai toernooi
 • Vroege Vogels toernooi
 • De Rabobank Familie- en Vriendendag
 • Bier- en Ballen toernooi
 • Slotfeest voor- en najaarscompetitie
 • Glow in the dark tennis
 • Tossen op woensdagavond en zondagochtend

 

Lees meer

TECHNISCHE ZAKEN

Van de technische commissie

Het is al midden februari en langzaam gaat het weer kriebelen. Het nieuwe tennisseizoen komt eraan. We hebben een mooi tennisjaar 2019 achter de rug en de geplande activiteiten zijn goed verlopen. Dat geeft een tevreden gevoel over alle werkzaamheden en tijd die onze vrijwilligers er in hebben gestoken. 

Doel Technische Commissie 2020/2021

 

       Competitiegebouw landelijke competitie 3e t/m 6e klasse

       Uitbreiding naar nieuwe KNLTB competitievormen geslaagd maar blijven volgen

       doorstroming jeugd naar selectietrainingen en werven nieuwe spelers uit de regio voor de selectie (regiofunctie). Jeugd 2 trainingen bieden

       Leurs Festina Lente toernooi

       International Tennis Federation  >  IFT toernooi

       Teamtennis, meedraaien met volledig team

       Update van alle draaiboeken van de TC (blijvend)

       Uitvoeren geupdate beleidsplan (5-jarenplan)

Lees meer
V.l.n.r.: Hans Boom, Paul Rolink, Manfred Küppers

PARKZAKEN

De commissie parkzaken heeft 3 keer per jaar structureel overleg over het onderhoud van ons tennispark. Het onderhoud van het tennispark kost jaarlijks ongeveer 25% van onze begroting. Dit betreft in het voorjaar het speelklaar maken van de banen, daarna alle kosten van het dagelijkse onderhoud van de tennisbanen, het groenonderhoud en de afschrijvingen op investeringen.

TC Venlo heeft ervoor gekozen het klaarmaken van de banen uit te besteden. Voor het dagelijkse onderhoud en een deel van het groenonderhoud hebben wij een parttime groundsman in dienst. Er zijn ook verenigingen die dit onderhoud volledig in eigen beheer doen.

Gelukkig hebben wij een aantal vrijwilligers die ons hierbij assisteren. Onze vaste klussengroep is iedere woensdag op het park aanwezig. Het mooiste zou zijn als we naast de vaste klussengroep op de achterhand wat specialisten voor speciale zaken zouden hebben, bijvoorbeeld voor parkonderhoud, elektra-, water- en laswerkzaamheden. Daarnaast proberen we vóór het seizoen het park speelklaar te maken en ergens in het seizoen op een zaterdag een paar klusochtenden te houden. We zullen deze dagen op de Website, Club APP, Instagram en op Facebook vermelden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via penningmeester@tpcvenlo.nl. We zullen ook gaan proberen onze jeugd in te schakelen, want jong geleerd is…

Bij het klaarmaken van de banen in het voorjaar zijn wij afhankelijk van de weersomstandigheden. Het streven is erop gericht de banen uiterlijk 1 april van het betreffende verenigingsjaar gereed te hebben.

In de winterperiode houden we onze banen open. Tijdens deze periode zorgt de klusgroep ervoor dat de banen bespeelbaar blijven. In de maandelijkse OUT nieuwsbrief zullen we vermelden, wanneer ook het Paviljoen Beej Soof Baove is open is. Op de TC Venlo App staat (meestal) of de banen wel of niet bespeelbaar zijn.

 p onze website onder het kopje OVER TC VENLO vindt u ons PARKREGLEMENT.

LEDENADMINISTRATIE

Een accurate ledenadministratie is erg belangrijk. Vooral omdat dit de basis is voor het uitsturen van facturen en de communicatie met leden. Het tijdig doorgeven van een ander adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere mutaties is dus erg belangrijk.

Nieuwe foto ten behoeve van de ledenlijst en KNLTB pas kunt u mailen naar ledenadm@tpcvenlo.nl.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn rondom lidmaatschappen dan kunt u contact opnemen met Regine Steegh.

Lees meer
Hans

PENNINGMEESTER

Gelukkig heeft TC Venlo de laatste jaren door de geleidelijk stijging van het aantal leden, doorgevoerde bezuinigingen en de hoofdsponsor Rabobank, wat meer financiële ‘body’ gekregen. Doorgaan met de ledenwerving ‘Maak Kennis met Tennis’ zal ervoor zorgen het doel dat meer mensen van ons park gebruik gaan maken (wel of niet in verenigingsverband) verder gestalte gaat krijgen. Communicatie naar onze leden maar ook door de leden onderling hebben we verbeterd met de website, de TC Venlo Club APP en Clubcasting. Meer tennissers op ons park zal de inkomsten verhogen. Een belangrijke ander inkomstenbron zijn onze sponsoren. Ik hoop dat onze leden ons gaan helpen om meer sponsoren te krijgen en doe dan ook een oproep voor uitbreiding van de sponsorcommissie. In 2017 hebben wij een prachtige 5-jarige sponsorovereenkomst kunnen afsluiten met de Rabobank.

 

Verder hebben we de hulp van alle leden nodig. Bij de facturering bleek dat van sommige leden geen e-mailadres aanwezig is, er e-mailadressen gewijzigd zijn, telefoonnummers niet meer kloppen, mensen verhuisd zijn of een ander lidmaatschap wensen. Sommigen melden zich dan véél te laat af (dit moet vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar). Dus nogmaals het verzoek, geef wijzigingen altijd tijdig en rechtstreeks door aan ledenadministratie en niet via trainers of bestuursleden.

 

Regine Steegh heeft het beheer van de ledenadministratie en kan ook informatie geven over de verschillende lidmaatschappen. Alleen dit geeft ons de mogelijkheid optimaal met jullie te blijven communiceren.