TPCVENLO BELEIDSPLAN 2023-2027

In 2021 zijn wij samen met het Huis voor de Sport gestart met het opstellen van een beleidsplan 2023-2027. Corona heeft voor veel vertraging gezorgd doordat onderling overleg niet mogelijk was. Na een enquête onder alle leden en 3 spui-sessies met ouders, leden en bestuursleden is het gelukt het beleidsplan op de Algemene Leden Vergadering te presenteren. Naast de missie en visie zijn er 4 voor thema’s doelstellingen en ambities geformuleerd: aanbod, beleid en organisatie, vrijwilligers/ leden en financiën. Het volledige beleidsplan staat op de site van TPCVenlo zie link:  TPCVenlo Beleidsplan 2023-2027

Het bestuur bedankt alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen en hoopt dat wij de komende jaren flinke stappen kunnen zetten.

Nieuws Overzicht