BELEIDSPLAN 2023 december 2022

Op 14 november is de 2e spui-sessie geweest en zijn er op de deelgebieden financiën, beleid & organisatie, leden, vrijwilligers & aanbod, vele bruikbare suggesties, ideeën en verbeteringen naar voren gebracht. De komende weken gaan we bekijken welke zaken wij in het beleidsplan gaan opnemen. Op maandag 23 januari 2023 is de 3e sessie. Daarna gaan we het beleidsplan schrijven dat op de ALV van maart 2023 wordt gepresenteerd. Dat zal geen dik boekwerk worden maar een plan op hoofdlijnen.

Nieuws Overzicht