BESTUURSMEDEDELINGEN december 2022

Op 13 december heeft het bestuur voor de laatste keer in 2022 vergaderd

  • Het bestuur is door de Algemene Leden Vergadering gemachtigd om de contributie voor 2023 eventueel te verhogen met maximaal € 10,00. Gezien aangekondigde prijsverhogingen voor 2023 (energie, ballen, onderhoud etc.) heeft het bestuur besloten een verhoging toe te passen. Voor de senioren een verhoging van € 10,00 en voor de 67-plussers die 1x per week op een vaste dag tennissen en de studenten een verhoging met € 5,00. De kosten van het lidmaatschap voor de jeugd, introductie en baanhuur blijven ongewijzigd.
  • De LED verlichting van de tennisbanen incl. de nieuwe aansturing is besteld en wordt geleverd in week 9 van 2023.
  • De keuken in Beej Soof Baove krijgt momenteel een opknapbeurt: een energiezuinige koelkast en vrieskast, rvs-werktafels en kasten worden door de klusgroep geplaatst/opgehangen.
  • Alle douchekoppen worden nagekeken en eventueel vervangen.
  • Alle commissies zijn bezig met het jaarplan 2023. Het wordt een drukke agenda.
  • Het bestuur is plannen aan het uitwerken om in 2023 2 extra padelbanen te bouwen.
  • Samen met enVisual zijn we aan bekijken hoe we de communicatie intern en extern kunnen verbeteren.
  • Communicatie over trainingen verloopt niet altijd soepel. Samen met de trainers gaan we bekijken hoe we dit kunnen verbeteren.
  • De naamswijziging is nu ook doorgevoerd op de website: Tennis én Padel Club Venlo. Ook de mailadressen van de bestuurs -en commissieleden krijgen de P erbij.

 Bestuur TPCVenlo

Nieuws Overzicht